marlster’s pieces

September 11, 2009

lp 09.19.2009 (lansangan)

Filed under: Litratong Pinoy,QC — tres @ 12:34 am
Tags:
Isang nakakatamad na hapon. (One fine afternoon)

Isang nakakatamad na hapon. (One fine afternoon)

Advertisements

September 4, 2009

lp 03.09.2009 – lakad

Filed under: Ifugao,Litratong Pinoy — tres @ 6:34 am
Tags:
are we there yet?

are we there yet?

Gamit ang baston na aking nirentahan kay manong at ang natitirang lakas pagkatapos ng dalawang araw nang paglalakad sa mga bundok ng Sagada, isa na namang ilang oras na paglalakad ang aming hinarap upang marating ang Banaue Rice Terraces. Dahil sa pagod sa pangatlong araw ng hiking, hindi ko masyadong na-enjoy ang view ng pinagmamalaking rice terraces dahil na rin sa gahol na kami sa oras ng kami’y pumunta doon at hindi na napuntahan ang viewpoint na nakikita palagi sa larawan. Kaya naman plano ko pa ring balikan ito at sa susunod, titiyakin ko nang may sapat akong lakas para sa malayo-layong lakad.

Kuha ito noong Nobiyembre 2007, higit na isang taon na pala ang nakararaan.

August 31, 2009

lp 28.08.2009 – hapunan

Filed under: Litratong Pinoy — tres @ 5:18 pm
nyarap

nyarap

August 29, 2009

the yellow sticker

Filed under: Philippines — tres @ 3:52 pm
Corazon Aquino (1933 - 2009)

Corazon Aquino (1933 - 2009)

“Politics must not remain a bastion of male dominance, for there is much that women can bring into politics that would make our world a kinder, gentler place for humanity to thrive in.”
—— Corazon Aquino

Next Page »

Create a free website or blog at WordPress.com.